หุก่มการอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช

คำอธิบาย

ถาม : อะไรคือหุก่มการอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช ด้วยการกล่าวเช่น กุลลุอาม วะ อันตุม บิค็อยรฺ หรือการขอดุอาอ์ให้ประสบกับความบะเราะกะฮฺ หรือด้วยการส่งการ์ดอวยพรที่ผู้ส่งขอดุอาอ์ให้ผู้รับประสบกับความดีงามและความจำเริญในปีใหม่ ? จากเว็บอิสลามถามตอบ

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก