หุก่มการอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช

คำอธิบาย

ถาม : อะไรคือหุก่มการอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช ด้วยการกล่าวเช่น กุลลุอาม วะ อันตุม บิค็อยรฺ หรือการขอดุอาอ์ให้ประสบกับความบะเราะกะฮฺ หรือด้วยการส่งการ์ดอวยพรที่ผู้ส่งขอดุอาอ์ให้ผู้รับประสบกับความดีงามและความจำเริญในปีใหม่ ? จากเว็บอิสลามถามตอบ

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

หุก่มการอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช

 

ถาม : อะไรคือหุก่มการอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺศักราช ด้วยการกล่าวเช่น กุลลุอาม วะ อันตุม บิค็อยรฺ หรือการขอดุอาอ์ให้ประสบกับความบะเราะกะฮฺ หรือด้วยการส่งการ์ดอวยพรที่ผู้ส่งขอดุอาอ์ให้ผู้รับประสบกับความดีงามและความจำเริญในปีใหม่ ?

 

ตอบ :  ท่านเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุมษัยมีน ได้ถูกถามเกี่ยวกับการอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺ และจะกล่าวตอบแก่ผู้อวยพรอย่างไร ?

 

ท่านได้ตอบว่า : ถ้าหากว่ามีใครมากล่าวอวยพรแก่ท่าน ท่านก็จงกล่าวตอบ แต่ท่านอย่าได้เริ่มกล่าวอวยพรเป็นลำดับแรกก่อนเขา นี่คือความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นนี้  สมมุติว่ามีใครมากล่าวแก่ท่านว่า “เราขออวยพรแก่ท่านเนื่องในโอกาสปีใหม่(ฮิจญ์เราะฮฺ)” ท่านก็จงตอบไปว่า “ขออัลลอฮฺอวยพรแก่ท่านด้วยสิ่งที่ดี และขอทรงทำให้มันเป็นปีแห่งความดีงามและความจำเริญ”  แต่ท่านอย่าได้เริ่มกล่าวอวยพรก่อนผู้อื่น เพราะฉันไม่เคยทราบจากบรรดาชาวสะลัฟว่าพวกเขามีการอวยพรในโอกาสปีใหม่เช่นนี้ ทว่า พึงทราบเถิดว่า บรรดาสะลัฟนั้นมิได้ใช้เดือนมุหัรร็อมเป็นจุดเริ่มต้นของปีใหม่จนกระทั่งเมื่อถึงยุคสมัยของอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แล้วเท่านั้น .. (จบการอ้าง)

(ที่มา : คำตอบต่อคำถามหมายเลข 835 จากซีดี เมาสูอะฮฺ อัล-ลิกออ์ อัช-ชะฮฺรีย์ วัล บาบุล มัฟตูหฺ เวอร์ชั่นแรก เป็นการพบปะประจำเดือนของท่านเชค ที่ออกโดย สำนักงานดะอฺวะฮฺเมืองอุนัยซะฮฺ)

 

ท่านเชค อับดุลกะรีม อัล-คุฎ็อยรฺ ได้กล่าวถึงการอวยพรในโอกาสปีใหม่ฮิจญ์เราะฮฺว่า :

การขอดุอาอ์ให้กับมุสลิมด้วยบทดุอาอ์ทั่วๆ ไป ซึ่งคนคนหนึ่งไม่ได้เจตนาถือเป็นอิบาดะฮฺกับสำนวนเฉพาะนั้น เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่นวันอีด ถือว่าไม่เป็นไร โดยเฉพาะถ้าหากว่าการอวยพรเช่นนั้นมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความรักใคร่ซึ่งกัน และเพื่อแสดงความดีใจและสุขใจต่อหน้าพี่น้องมุสลิม ท่านอิมาม อะหมัด ได้กล่าวว่า : ฉันจะไม่เริ่มกล่าวอวยพรแก่ผู้ใด แต่ถ้าหากมีใครมาอวยพรแก่ฉัน ฉันก็จะตอบเขา เพราะการตอบกลับการอวยพรนั้นวาญิบ ส่วนการเริ่มกล่าวอวยพรนั้นไม่ใช่สุนนะฮฺที่ถูกสั่งใช้ และไม่ใช่สิ่งที่ถูกห้ามแต่ประการใด

 

คำตอบโดย : เว็บไซต์ อิสลามถามตอบ

ฟัตวาหมายเลข 21290

แหล่งอ้างอิง:

ถาม-ตอบอิสลาม islam-qa.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก