การละเลยถือศีลอดชดจนเราะมะฎอนของปีปัจจุบันมาถึง

คำอธิบาย

คำถาม ฉันได้ละทิ้งการถือศีลอดบางวันในเดือนเราะมะฎอนของปีที่แล้ว ตอนนี้ฉันรู้สึกกังวลใจ เนื่องจากว่าเดือนเราะมะฎอนของปีนี้กำลังใกล้เข้ามา โดยที่ฉันยังไม่ได้ถือศีลอดชดใช้ของปีที่แล้ว ดังนั้น จะให้ฉันถือศีลอดชดใช้ของปีที่แล้ว หรือว่าให้ฉันยืดเวลาชดออกไปแล้วให้ฉันถือศีลอดของปีนี้ไปก่อน? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การละเลยถือศีลอดชดจนเราะมะฎอนของปีปัจจุบันมาถึง

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ

  แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : เว็บไซต์ทางการของชัยคฺบินบาซ www.binbaz.org.sa

  2011 – 1432


  ﴿ تأخير قضاء رمضان

  « باللغة التايلاندية »

  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

  ترجمة: صافي عثمان

  المصدر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز www.binbaz.org.sa

  2011 – 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  การละเลยถือศีลอดชดจนเราะมะฎอนของปีปัจจุบันมาถึง

  คำถาม ฉันได้ละทิ้งการถือศีลอดบางวันในเดือนเราะมะฎอนของปีที่แล้ว ตอนนี้ฉันรู้สึกกังวลใจ เนื่องจากว่าเดือนเราะมะฎอนของปีนี้กำลังใกล้เข้ามา โดยที่ฉันยังไม่ได้ถือศีลอดชดใช้ของปีที่แล้ว ดังนั้น จะให้ฉันถือศีลอดชดใช้ของปีที่แล้ว หรือว่าให้ฉันยืดเวลาชดออกไปแล้วให้ฉันถือศีลอดของปีนี้ไปก่อน?

  คำตอบ จำเป็นที่ผู้ถาม (ขออัลลอฮฺประทานเตาฟีกแก่เขา) จักต้องรีบถือศีลอดชดใช้ของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้ นี่คือสิ่งวาญิบที่เขาต้องทำก่อนที่เดือนเราะมะฎอนจะมาถึง และไม่อนุญาตให้เขายืดเวลา ละเลย หรือทำเล่นๆ

  แต่ถ้าหากว่า เขามีเหตุจำเป็นอื่นๆ เช่น ป่วยไข้ที่เป็นสาเหตุทำให้ต้องละทิ้งการถือศีลอดชด ก็ให้เขาถือศีลอดชดใช้หลังจากเดือนเราะมะฎอนผ่านไปแล้วได้ แต่เขาต้องจ่ายอาหารให้แก่คนยากจนตามจำนวนวันที่เขาชด เนื่องเพราะการที่เขาไม่สนใจ ละเลย และปล่อยเวลาให้ผ่านไปจนต้องชดหลังเราะมะฎอน

  แต่ว่าในขณะนี้ ก่อนที่เราะมะฎอนจะมาถึง เขาจำเป็นต้องรีบถือศีลอดชดใช้ ซึ่งมันวาญิบเหนือตัวเขา ยกเว้นถ้ามีเหตุจำเป็นเช่น ป่วย เป็นต้น ถ้ามีเหตุเช่นนี้ก็ให้เขาถือศีลอดชดใช้ตามที่สามารถทำได้ ถ้าเขาอ่อนแอและไม่สามารถทำได้ก็อนุญาตให้เขายืดเวลาชดออกไปจนกระทั่งเดือนเราะมะฎอนได้มาถึง แล้วให้เขาไปถือศีลอดชดใช้เมื่อเราะมะฎอนผ่านไปแล้ว - อินชาอัลลอฮฺ – พร้อมกันนี้ เขาจำเป็นต้องจ่ายอาหารให้แก่คนยากจนตามจำนวนวันที่เขาต้องชด เพราะการที่เขาละเลยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ชดก่อนที่เขาจะป่วย

  ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ถือศีลอดชด เนื่องจากว่าเขามีอาการป่วยตลอดทั้งปี คือตั้งแต่วันที่เขาละศีลอดเพราะป่วย แล้วป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งวันเวลาปัจจุบันเขาก็ยังป่วยอยู่ จนเราะมะฎอนได้มาถึงอีกครั้ง สิ่งที่เขาต้องทำก็คือ ให้ถือศีลอดชดใช้หลังเดือนเราะมะฎอนผ่านไป เมื่อเขาได้หายป่วยแล้ว โดยไม่ต้องจ่ายอาหารให้แก่คนยากจนแต่อย่างใด

  แต่สำหรับคนที่ยืดเวลาชดใช้การถือศีลอดโดยไม่มีเหตุจำเป็นและทำเล่นๆ ละเลย ไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่แรก แท้จริง จำเป็นที่เขาต้องเตาบะฮฺและขออภัยโทษ เขาจะต้องถือศีลอดชดใช้พร้อมกับจ่ายอาหารให้แก่คนยากจนตามจำนวนวันที่เขาต้องชด ถ้าหากว่าเขาถือศีลอดชดหลังเดือนเราะมะฎอนของปีปัจจุบัน แต่ถ้าหากว่าเขาถือศีลอดชดก่อนหน้าเดือนเราะมะฎอน เช่น ในเดือนเราะญับหรือเดือนชะอฺบาน เขาก็ไม่ต้องจ่ายอาหารแต่อย่างใด เขาสามารถถือศีลอดชดโดยไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น

  http://www.binbaz.org.sa/mat/8889