ลัยละตุลก็อดรฺ จะมีขึ้นในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

ถาม : อัลลอฮฺ-สุบหานะฮู วะตะอะลา-ได้ให้ความประเสริฐในเดือนเราะมะฎอนอันศิริมงคลเหนือกว่าเดือนอื่นๆ ที่เหลือ และช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอนประเสริฐกว่าค่ำคืนอื่นๆ ทั้งปี ค่ำคืนอัล-ก็อดรฺ (ลัยละตุลก็อดรฺ) มีความประเสริฐยิ่งกว่าหนึ่งพันเดือน จึงขอเรียนถามว่า ค่ำคืนอัล-ก็อดรฺจะเกิดขึ้นในวันที่จำกัด หรือมันจะเกิดขึ้นในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอนเท่านั้น? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
ส่งฟีดแบ็ก