หุก่มการตัดผมและเล็บสำหรับผู้ต้องการกุรบ่าน

คำอธิบาย

ถาม หะดีษต้นห้ามผู้ที่จะเชือดกุรบ่านตัดเล็บตัดผมเป็นหะดีษเศาะฮีหฺหรือไม่? อย่างไร? และมีอะไรอีกบ้างที่ต้องห้ามสำหรับเขา? และข้อห้าม ณ ที่นี่หมายถึงหะรอม หรือเป็นเพียงสุนัตเท่านั้น ? และข้อห้ามดังกล่าวเฉพาะผู้ที่จะเชือดกุรบ่านหรือรวมถึงผู้ไปทำหัจญ์ด้วย ? ตอบโดยเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

ส่งฟีดแบ็ก