จะเริ่มถือศีลอดหกวันเดือนเชาวาลได้เมื่อไร ?

ผู้ฟัตวา :

แปล: ซุฟอัม อุษมาน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ถาม : เมื่อไรที่ฉันสามารถเริ่มถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลได้ เพราะตอนนี้ฉันอยู่ระหว่างวันหยุดประจำปี ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 7860)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

จะเริ่มถือศีลอดหกวันเดือนเชาวาลได้เมื่อไร ?

แปลโดย: ซุฟอัม อุษมาน

متى يبدأ المسلم بصيام ستة أيام من شوال؟

ถาม : เมื่อไรที่ฉันสามารถเริ่มถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลได้ เพราะตอนนี้ฉันอยู่ระหว่างวันหยุดประจำปี ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 7860)

ตอบ : สามารถที่จะเริ่มถือศีลอดได้นับตั้งแต่วันที่สองของเดือนเชาวาล เพราะวันที่หนึ่งเป็นวันอีดที่ห้ามไม่ให้ถือศีลอด และสามารถที่จะถือศีลอดในวันใดก็ได้ของเดือนเชาวาล ทว่าการงานที่ดีคือรีบเร่งทำโดยไม่รอช้า

ได้มีคำถามถึงคณะกรรมการประจำเพื่อการฟัตวาว่า : การถือศีลอดหกวันหลังเดือนเราะมะฎอนต้องทำหลังวันอีดทันที หรือสามารถกระทำหลังจากวันอีดหลายวัน โดยทำติดต่อกันได้หรือไม่?

ทางคณะกรรมการได้ตอบว่า : ไม่จำเป็นที่จะต้องถือศีลอดทันทีหลังวันอีด แต่สามารถเริ่มถือศีลอดหลังจากวันอีกหนึ่งวันหรือหลายวันก็ได้ และสามารถที่จะถือศีลอดติดต่อกันหรือแยกวันก็ได้ ภายในเดือนเชาวาลตามแต่ความสะดวก สิ่งนี้นับเป็นเรื่องที่อนุโลมอย่างกว้างขวาง และมันไม่ใช่ฟัรฎู(ศาสนกิจภาคบังคับ)แต่มันเป็นสุนัต.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .