หุก่มการเนียตถือศีลอดหกวันเชาวาลในเวลากลางคืน

คำอธิบาย

ถาม: วันหนึ่งฉันไม่ได้ตั้งเจตนา(เนียต) ตอนกลางคืนสำหรับการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล แต่กลับเนียตเมื่อถึงเวลากลางวันแล้ว การทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่? คำตอบโดย ดร.คอลิด บิน อะลี อัล-มุชัยกิห์

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก