หุก่มกล่าวเนียตในตัลบิยะฮฺ

คำอธิบาย

คำถามที่ 464: เหนียตทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ คือการกล่าวในขณะกล่าวตัลบิยะฮฺหรือไม่ ? จากหนังสือ "ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม" ของเชค อิบนุ อุษัยมีน

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 464: เหนียตทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ คือการกล่าวในขณะกล่าวตัลบิยะฮฺหรือไม่ ?

 

คำตอบ:  ตัลบิยะฮฺ คือการกล่าวว่า لبيك عمرة เมื่อทำอุมเราะฮฺ และกล่าวلبيك حجاً  เมื่อทำหัจญ์

ส่วนการเหนียตนั้นไม่อนุญาตให้กล่าวออกมาเป็นคำพูด ดังนั้นจึงไม่ให้กล่าวว่า

اللهم إني أريد العمرة

ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ ฉันมีความประสงค์จะทำอุมเราะฮฺ

หรือกล่าวว่า:

اللهم إني أريد الحج

ความว่า: โอ้อัลลอฮฺ ฉันมีความประสงค์จะทำหัจญ์

ดังกล่าวนี้ไม่มีปรากฏจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก