หุก่มการทิ้งเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺเพราะความไม่รู้

คำอธิบาย

คำถามที่ 499 ผู้ที่ละทิ้งเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺเพราะไม่รู้ เขาต้องปฏิบัติอย่างไร? จากหนังสือ ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม ของท่านเชค มุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 499

ผู้ที่ละทิ้งเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺเพราะไม่รู้ เขาต้องปฏิบัติอย่างไร?

 

คำตอบ

เฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺเป็นหนึ่งในบรรดารุก่นหัจญ์ ซึ่งอิบาดะฮฺหัจญ์จะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ ดังนั้น ผู้ทำหัจญ์ท่านใดละทิ้งเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ อิบาดะฮฺหัจญ์ของเขาก็จะไม่สมบูรณ์ จนกว่าเขาจะทำเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺจนแล้วเสร็จ ดังนั้น เขาจำเป็นต้องกลับไปเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺที่มักกะฮฺจนแล้วเสร็จ ถึงแม้ว่าต้องเดินทางจากบ้านเกิดก็ตาม ในกรณีนี้ ตราบใดที่เขายังไม่ได้เฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺ เขาก็ไม่อนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับภรรยา เพราะเขายังไม่ได้ตะหัลลุลใหญ่ (ออกจากอิบาดะฮฺหัจญ์อย่างสมบูรณ์) ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังเสร็จจากเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮฺและสะแอสำหรับผู้ที่ทำหัจญ์ตะมัตฏุอฺ หรือสำหรับผู้ที่ทำหัจญ์กิรอนและอิฟรอด ในกรณีที่เขายังไม่ได้สะแอพร้อมกับเฏาะวาฟกุดูม