ระวัง ผลเสียจากอินเตอร์เน็ตหลังเสียชีวิต

ระวัง ผลเสียจากอินเตอร์เน็ตหลังเสียชีวิต

คำอธิบาย

นะศีหะฮฺกล่าวเตือนสะกิดใจให้เห็นถึงพิษภัยบางประการของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ที่ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยคำนึงถึง ซึ่งมักจะใช้มันในทางที่ผิดและก่อผลเสียให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัว แม้กระทั่งตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

ส่งฟีดแบ็ก