ምድብ ፍልጠት

معلومات المواد باللغة العربية

Nullifiers of Islam

ቁጽር ነገራት: 1

  • ትግረኛ

    PDF

    ሸይኽ ዶ/ር ሀይሠም ሰርሓን ብኢማም ሙሓመድ ቢን ዓብዱል ወሃብ ንዝተፀሓፈ ንሙስሊም አብ ሃይማኖቱ ሓደጋ ንዝኾንዎ ገለ ነጥቢታት ናይ ነዋቂዱል ኢስላም መትኒ መብርሂ ዝሃቡላ ኺታብ እያ። አብዚአ ኺታብ መብርሂ ዝተውሃቦም ሓሳባት ዓበይቲ መዕነውቲ ኢስላም ምስ ምዃኖም መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋገየሎም ሓሳባት እዮም። ሙስሊም ዝኾነ ኩሉ ነዚ ብምፍላጥ ምእንታን ክርሕቀን ብዝብል እያ ዝተዳለወት። አብቲ ትርጉማ `ውን ዓብይ ጠመተ ተገይሩላ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ተተርጒማ ቀሪባ።