Yslam dini näme?

Gysgaça beýannama

Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň "Iman esaslarynyň şerhi" atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslam dininiň näme maksat bilen gelenini, nämeler talap edýänini we namelerden gaýtarýanyny, beýan edýändir.

Siziň pikiriňiz bize möhümli