Akydanyň alynýan gözbaşy we ony öwrenmekligiň ýollary

Gysgaça beýannama

Bu gysgaça makala akydanyň alynýan gözbaşy we sahabalaryň, tabigynlaryň we olaryň yzlaryna eýerenleriň ony öwrenip, kabul etmekdäki ýollary barada ýazylandyr.

Download
Siziň pikiriňiz bize möhümli