Dogry akydadan azaşmaklyga eltýän zatlar we olardan goranyş ýollary

Gysgaça beýannama

Bu türkmen diline terjime edilen gysgaça makala, dogry akydadan azaşmaklyga eltýän zatlar we olardan goranyş ýollary barada ýazylandyr.

Download
Siziň pikiriňiz bize möhümli