Haj kitaby

Gysgaça beýannama

Haj kitaby: Bu gysgaça makala, hajyň we umranyň görnüşlerini, oňa degişli meseleleri we onuň nähili dogry edilişi barada öz içinde jemländir.

Download
Siziň pikiriňiz bize möhümli