" Iman esaslarynyň şerhi " kitabyň ses ýazgysy

Ylymly döredijilikler:

Gysgaça beýannama

Bu ses ýazgy: "Iman esaslarynyň şerhi" öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir.

Siziň pikiriňiz bize möhümli