" Iman esaslarynyň şerhi " kitabyň ses ýazgysy

Gysgaça beýannama

Bu ses ýazgy: "Iman esaslarynyň şerhi" öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir.

Download

Çeşmeler:

Ylymly döredijilikler:

Siziň pikiriňiz bize möhümli