Azanyň owadan sesli aýdylyşy

Azanyň owadan sesli aýdylyşy

Gysgaça beýannama

Azanyň türkmen diline terjimesi bilen, owadan sesli aýdylyşy

Download

Ylymly döredijilikler:

Siziň pikiriňiz bize möhümli