Azanyň owadan sesli aýdylyşy

Azanyň owadan sesli aýdylyşy

Gysgaça beýannama

Azanyň türkmen diline terjimesi bilen, owadan sesli aýdylyşy

Download
Bu sahypanyň jogapkärine teswir ýaz

Ylymly döredijilikler: