Mga sunnah ng Propeta

SONAN para sa android

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

SONAN para sa Apple

Ang aplikasyon ay magagamit sa mga sumusunod na tindahan

Ang programmer :

Maikling buod

Ito ay kauna-unahang proyektong elektronikong panteknolohiya sa uri nito na nagmamalasakit sa mga pangkaalamang sunnah ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at pangalagaan – at mga pang-araw-araw ng dhikr niya. Nagsasalita ito ng lahat ng mga pinakamalawakang wika ng Mundo sa pamamagitan ng mga tekstong mababasa, mga larawan, at mga audio clip kalakip ng ilang iba pang mga mahalagang serbisyo.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga detalye

Ang mga kategorya: