Ang Tewhid - Kaisahan ng Allah - at ang Kahulugan ng Shahadah

Maikling buod

Ang Tewhid - Kaisahan ng Allah - at ang Kahulugan ng Shahadah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster