ِAng pagtatambal sa Allah

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagsasalaysay patungkol sa pagtatakda ng katambal sa Allah at ang mga uri nito

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna