Ang Bid-ah o makabagong gawa na wala sa katuruan ng islam

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa Bid-ah o makabagong gawaing pagsamba na walang batayan mula sa Qur-an at Hadith

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna