Mga bawal na gawain na hindi pinapahalagahan ng karamihan sa mga tao

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa mga gawaing ipinagbabawal sa islam na hindi pinapahalagahan ng karamihan sa mga tao

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna