Naipako ba sa Krus si Hesus

Ang lektor : Ahmed Ricalde

Pagsusuri: Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Si Hesus ay hindi namatay at hindi naipako sa Krus

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna