Sino ang tunay na Kristyano ?

Ang lektor : Abdurrahman Loma

Maikling buod

Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa kahulugan ng salitang Kristyano at kung sino ang mga tunay na Kristyano; kung ito ay nangangahulugan ng tagasunod ni Hesus, ano nga ba ang katuruan ni Hesus ang nasusunod ng mga nag-aangking Kristyano

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna