Ang mga tagasunod ni Hesus

Ang lektor : Omar Floberent

Maikling buod

Ito ay pinamagatang MGA TAGASUNOD NI HESUS; dito ipinaliwanag ng malinaw kung sino ang mga tunay sumusunod sa mga katuruan ni Hesus at ang kanilang mga katangian, ito ay pakinggan upang magkaroon ng maraming kaalaman.

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Taif

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna