Ang mga tagasunod ni Hesus

Ang lektor : Omar Floberent

Maikling buod

Ito ay pinamagatang MGA TAGASUNOD NI HESUS; dito ipinaliwanag ng malinaw kung sino ang mga tunay sumusunod sa mga katuruan ni Hesus at ang kanilang mga katangian, ito ay pakinggan upang magkaroon ng maraming kaalaman.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Taif

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna