Nasa sa Iyo ang Pasya

Ang lektor : Nasser Datumanong

Maikling buod

Isang paanyaya tungko sa katotohanan at kaligtasan, nasa sa iyo ang pasya.

Mga kumento o puna