Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom

Mga kumento o puna