Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Maikling buod

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna