Ang Araw ng Arafah

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa araw ng Arafah; kadakilaan nito at kahalagahan at mga gawain dapat isagawa ng Muslim sa araw na ito

Mga kumento o puna