Ang Araw ng Arafah

Ang Araw ng Arafah

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa araw ng Arafah; kadakilaan nito at kahalagahan at mga gawain dapat isagawa ng Muslim sa araw na ito

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: