Mga Paalaala at alituntunin bago magsagawa ng Hajj

Mga Paalaala at alituntunin bago magsagawa ng Hajj

Maikling buod

Ang video na ito ay patungkol sa mga paalaala at alituntunin na dapat maunawaan ng isang Muslim alung-lalo na ang sinumang magsasagawa ng Hajj

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna