Kabanata ng An-Nas

Kabanata ng An-Nas

Maikling buod

Maikling pagpapaliwanag sa kahulugan ng Surah An-Nas kung saan nararapat lamang na malaman ng bawat muslim at maisaulo

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna