Kabanata ng An-Nas

Maikling buod

Maikling pagpapaliwanag sa kahulugan ng Surah An-Nas kung saan nararapat lamang na malaman ng bawat muslim at maisaulo

Mga kumento o puna