Ang mga Kundisyon ng Pagpupunas sa Medyas

Ang mga Kundisyon ng Pagpupunas sa Medyas

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Paliwanag sa mga alituntunin ng pagpupunas ng medyas, pagkalehitimo nito, kahatulan at mga kundisyon nito

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna