Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan

Ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan

Maikling buod

Ito ay isang maikling pagpapaliwanag patungkol sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan na siyang obligasyon ng bawat mananampalataya

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna