Pagtataguyod ng mga tahanan sa pamamagitan ng paggunita, pagdarasal at pagbabasa ng Qur’an

Pagtataguyod ng mga tahanan sa pamamagitan ng paggunita, pagdarasal at pagbabasa ng Qur’an

Maikling buod

Isang maikling video patungkol sa pagtataguyod ng tahanan ng mga Muslim sa pamamagitan ng paggunita sa Allah sa lahat ng oras, pagdarasal at pagbabasa ng Qur’an

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna