Ashura- Tagalog

Ashura- Tagalog

Maikling buod

Ang video na ito ay patungkol sa Ashura; kabutihan nito at kahalagahan, sa wikang tagalog

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: