Dahilan ng Kufr ng angkan ni Adam

Dahilan ng Kufr ng angkan ni Adam

Maikling buod

isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa dahilan kung bakit tumalikod sa pananampalataya ang ilang angkan ni Adan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna