Qisas: Ang patas na kaparusahan sa Islam

Qisas: Ang patas na kaparusahan sa Islam

Maikling buod

Ang Qisas: ang patas na kaparusahan sa islam

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna