Ang pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng LA-ILAHA ILLALLAH

Ang pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng LA-ILAHA ILLALLAH

Maikling buod

Ang video na ito ay patungkol sa usapin ng pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng salitang LA ILA-HA ILLALLAH, at kahalagahan nito (Tagalog)

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna