Ang Pag-aasawa

Ang Pag-aasawa

Maikling buod

Ang video na ito ay tungkol sa usapin ng pag-aasawa sa Islam at kahalagahan nito, sa wikang tagalog

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: