Sinuman ang manggaya sa ibang nasyon

Sinuman ang manggaya sa ibang nasyon

Maikling buod

Sinuman ang manggaya ng ibang sambayanan o nasyon; siya ay mapapabilang sa kanila

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna