Binibigkas na Qur’an Kasama ng Salin ng Kahulugan sa Wikang Tagalog (Juz’ 24); Bahagi: 5

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Ang video ns ito ay naglalaman ng pagbigkas ng Marangal na Qur’an at salin ng kahulugan nito sa wikang Tagalog. Gamit nito, maaaring pakinggan ang pagbigkas ng Marangal na Qur’an at panoorin ang teksto ng Qur’an at ang salin ng kahulugan nito nang magkasabay.

Mga kumento o puna