MGA SALIGAN (O RUK’N) SA SALAH

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Ipinapaliwanag sa paksang ito ang mga saligan ng salah(pagdarasal) at ang kahalagahan nito, at kung ano ang nararapat gawin pag naiwan ang isa sa mga ito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: