Ang Kapatiran sa islam

Ang Kapatiran sa islam

Maikling buod

Isang mahalagang video tungkol sa kapatiran sa Islam; naipalaiwanag rin din ang mga karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: