Ang Kapatiran sa islam

Ang Kapatiran sa islam

Maikling buod

Isang mahalagang video tungkol sa kapatiran sa Islam; naipalaiwanag rin din ang mga karapatan ng Muslim sa kanyang kapatid na Muslim.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna