Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Ang tanging tunay na mga mananampalataya ay yaong kapag binanggit sa kanila ang Allah ay nakakadama sila ng takot sa kanilang mga puso….), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Eeman.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna