Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Maikling buod

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna