Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Na ang Shirk ay walang kapatawaran, datapuwa’t ang liban dito ay Kanyang pinapatawad sa kaninumang naisin Niya), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Shirk at ang pagiging panganib nito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna