Bakit Nilikha ang Tao

Maikling buod

Ang Pagpapaliwanag sa Dahilan ng pagkakalikha sa Tao at ang mga kondisyon ng Ibadah

Mga kumento o puna