Bakit Nilikha ang Tao

Bakit Nilikha ang Tao

Maikling buod

Ang Pagpapaliwanag sa Dahilan ng pagkakalikha sa Tao at ang mga kondisyon ng Ibadah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna