Bakit Nilikha ang Tao

Bakit Nilikha ang Tao

Maikling buod

Ang Pagpapaliwanag sa Dahilan ng pagkakalikha sa Tao at ang mga kondisyon ng Ibadah

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: