Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Maikling buod

Ang Pagmamahal sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) nararapat sa bawat mananampalataya ang pagmamahal sa Propeta.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna