Ang mga nakasisira ng pagka-Muslim

Ang mga nakasisira ng pagka-Muslim

Maikling buod

Isang maikling Pagpapaliwanag tungkol sa nakasisira ng pagka-Muslim; nararapat na malaman ito ng lahat ng mananampalataya upang maiwasan ang lahat ng ito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: