Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Maikling buod

Pagsasalaysay sa Sinabi ng Propeta (saw): Ang Sinumang Pinakahuling Salita ang Laa ilaaha illallaah, siya ay Makakapasok sa Paraiso)), Kalakip ang Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Banal na Salitang ito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: