Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Maikling buod

Pagpapaliwanag na ang Pagpasok sa Islam ay Hindi Pagtakwil sa Pananampalataya at Pagpapalit ng Pananalig, Bagkus ito ay Paglalagay nito sa Tamang Kinalalagyan

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna