Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Maikling buod

Pagpapaliwanag na ang Pagpasok sa Islam ay Hindi Pagtakwil sa Pananampalataya at Pagpapalit ng Pananalig, Bagkus ito ay Paglalagay nito sa Tamang Kinalalagyan

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna