Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Ang Pagyakap sa Islam ay hindi Pagtakwil sa Pananampalataya

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Pagpapaliwanag na ang Pagpasok sa Islam ay Hindi Pagtakwil sa Pananampalataya at Pagpapalit ng Pananalig, Bagkus ito ay Paglalagay nito sa Tamang Kinalalagyan

Mga kumento o puna