Категориялар

  • Рус тили

    RAR

    Агар CD дан нусха олиб бошқалар баҳам кўрсин десангиз тушурилган rar файлларни барчасини биринчи суратда кўриб турганингиздек белгиланг, сўнгра сиқилган файлларни очинг, ундан кейин чиқариб олинган файлларни барчасини битта CD га жойланг.

Фикрингиз биз учун муҳим